Zaprojektuj i wykonaj Kompleksowa obsługa inwestycji

Firma Architekton Studio we współpracy z zespołem firm wykonawczych m. in. Vertis Investments Solutions oraz Dot Dom organizuje i zarządza całym procesem inwestycyjnym od etapu projektu po realizacje "pod klucz".

Oferta:
- opracowanie koncepcji i przeprowadzenie analizy zamierzenia inwestycyjnego;
- koncepcja inwestycji z fotorealistycznymi wizualizacjami;
- opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany, wykonawczy, projekty branżowe;
- doradztwo energetyczne, sporządzanie audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej budynków, badania termowizyjne, pomiary szczelności powietrznej budynków, analiza izolacyjności i wilgotności przegród;
- uzyskanie wszelkich dokumentów, uzgodnień, warunków, pozwolenia na budowę;
- opracowanie harmonogramów, planów finansowych, kosztorysów i budżetów dla realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;
- pomoc w znalezieniu źródeł kredytowania i finansowania inwestycji;
- organizacja i prowadzenie całości procesu inwestycyjnego;
- odebranie inwestycji - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
- doradztwo techniczne i pomoc formalno-prawna na każdym etapie przygotowania i prowadzenia inwestycji;
- nadzory autorskie i inwestorskie.

Dla Naszych klientów budujemy:
- domy jednorodzinne inteligentne, energooszczędne i pasywne;
- budynki wielorodzinne;
- obiekty usługowo-handlowe;
- hale i magazyny.

PRZEŚLIJ SWÓJ PROJEKT - SPORZĄDZIMY WSTĘPNA WYCENĘ TWOJEGO DOMU.

Zakres prac oraz koszty realizacji uzależnione są od przyjętego wariantu współpracy. Poniższa tabela przedstawia cztery podstawowe warianty realizacji z przybliżonymi kosztami budowy (robocizna + materiały) za 1m2 powierzchni zabudowy.

Zakres prac Stan surowy otwarty Stan deweloperski Realizacja pod klucz Realizacja indywidualna
przybliżone koszty budowy za 1m2 od 800 PLNod 1800 PLNod 3000 PLNwg indywidualnej wyceny
tyczenie geodezyjne budynku ssss*
roboty ziemne ssss*
ławy i ściany fundamentowe z zasypką piaskiem ssss*
poziomy kanalizacyjne ssss*
izolacje termiczne i przeciwwilgociowe  stanu zero ssss*
ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, ściany działowe ssss*
stropy, słupy, podciągi, wieńce ssss*
schody żelbetowe ssss*
więźba dachowa ssss*
kominy ssss*
pokrycie dachu wraz z orynnowaniem ssss*
okna i drzwi zewnętrzne oraz brama garażowa  sss*
Zakres prac Stan surowy otwarty Stan deweloperski Realizacja pod klucz Realizacja indywidualna
przybliżone koszty budowy za 1m2 od 800 PLNod 1800 PLNod 3000 PLNwg indywidualnej wyceny
rozprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji  sss*
rozprowadzenie instalacji c.o., ogrzewanie podłogowe  sss*
rozprowadzenie instalacji elektrycznej, alarmowej, TV, telefon  sss*
rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej  sss*
izolacja cieplna pozioma ze szlichtą betonową  sss*
tynki wewnętrzne  sss*
ocieplenie dachu z wykończeniem płytami g-k  sss*
elewacja z ociepleniem i cokołem  sss*
podbitka dachowa  sss*
parapety zewnętrzne  sss*
Zakres prac Stan surowy otwarty Stan deweloperski Realizacja pod klucz Realizacja indywidualna
przybliżone koszty budowy za 1m2 od 800 PLNod 1800 PLNod 3000 PLNwg indywidualnej wyceny
kompletna kotłownia z grzejnikami   ss*
rekuperator z odzyskiem ciepła   ss*
montaż osprzętu elektrycznego, TV i teletechnicznego   ss*
parapety wewnętrzne   ss*
wykończenie ścian i podłóg (malowanie, prace glazurnicze, parkiety)   ss*
montaż białego osprzętu (prysznica, wanny, umywalki, wc, baterii itp.)   ss*
obłożenie schodów wewnętrznych i zewnętrznych, tarasów   ss*
położenie okładzin na płytach balkonowych, wykonanie balustrad   ss*
drzwi wewnętrzne   ss*
przyłącza (wodne, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe)   ss*
kominek   ss*
Zakres prac Stan surowy otwarty Stan deweloperski Realizacja pod klucz Realizacja indywidualna
przybliżone koszty budowy za 1m2 od 800 PLNod 1800 PLNod 3000 PLNwg indywidualnej wyceny
projekt budynku na indywidualne zamówienie    s*
projekt wnętrz    s*
wykończenie wnętrz wg indywidualnego projektu    s*
zabudowa kuchni z montażem urządzeń AGD    s*
zabudowy meblowe na indywidualne zamówienie    s*
zakup i montaż punktów świetlnych    s*
zakup i wyposażenie obiektu w meble    s*
projekt i wykonanie ogrodu z zagospodarowaniem terenu (podjazdy, podejścia)    s*
basen, staw kompielowy, oczko wodne    s*
ogrodzenie i mała architektura (śmietniki, drewutnie, domki, wiaty, itp.)    s*
prace dodatkowe nieuwzględnione    s*
przeprowadzka    s*
s - realizacja wg projektu budowlanego będącego załącznikiem do umowy. Wszelkie odstępstwa od projektu wyceniane są indywidualnie.

s* - elastyczność w zakresie realizacji projektu. Możliwość indywidualnego doboru materiałów budowlanych i wykończeniowych, rodzaju i zakresu instalacji wewnętrznych.

Bezpłatną dokładną wycenę kosztów budowy swojego domu mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami drogą e-mailową: architekton.st@gmail.com

«« powrót